สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองขาหย่าง
Nongkhayang District Public Health Office

link News

6 ธันวาคม 2565 สาธารณสุขอำเภอประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริตปีงบประมาณ2566

15 พฤศจิกายน 2565 ชมรม ผู้สูงอายุ รพ.สต.ท่าโพ ร่วมกับ สสอ.หนองขาหย่าง และสสจ.อุทัยธานี ร่วมกันขับเคลื่อน ชมรมแผนไทยใน ผู้สูงอายุ​

21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.45 น.ท่านนายอำเภอหนองขาหย่าง นายธบดินทร์ เศรษฐสุวรรณ ให้เกียรติเป็นพรีเซนเตอร์ เชิญชวนร่วมเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน2565 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานี สถานที่ ณ โรงพยาบาลหนองขาหย่าง และยังเป็นแบบอย่างการออกกำลังกาย #เพื่อชาวหนองขาหย่างห่างไกลอัมพาต โดยร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองขาหย่าง โรงพยาบาลหนองขาหย่างและ รพ.สต.เครือข่าย​

วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. อำเภอหนองขาหย่าง บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตรกรรม ร่วมจัดกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี​

6 ธันวาคม 2565 สาธารณสุขอำเภอประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริตปีงบประมาณ2566

ประชุมคณะกรรมการ พชอ.หนองขาหย่าง วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวหนองขาหย่าง​

28 ธันวาคม 2564 กิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ศาลาประชาคมอำเภอหนองขาหย่าง

30 พฤศจิกายน 2565 นายแพทย์ สสจ.ลงนาม MOU รับรองการปฏิบัติราชการปี2566 รวมกับสาธารณสุขอำเภอ

ประชุม คปสอ.หนองขาหย่าง เพื่อดำเนินกิจกรรมในเครือข่ายบริการโรงพยาบาลหนองขาหย่าง ในทุกมิติ วันที่ 8 ธ.ค.2564

วันที่ 30 ธ.ค. 2564 ท่านธบดินทร์ เศรษฐสุวรรณ นายอำเภอหนองขาหย่าง ออกตรวจเยี่ยมด่าน

ประชุมคณะกรรมการ ศปถ.อำเภอหนองขาหย่าง วันที่ 22 ธ.ค. 2564

ฺวันที่ 15 ธ.ค.2564 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองขาหย่างครั้งที่ 1 เพื่ออนุมัติแผนงานโครงการ ปี 2565