สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองขาหย่าง
Nongkhayang District Public Health Office

link News

6 ธันวาคม 2565 สาธารณสุขอำเภอประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริตปีงบประมาณ2566

15 พฤศจิกายน 2565 ชมรม ผู้สูงอายุ รพ.สต.ท่าโพ ร่วมกับ สสอ.หนองขาหย่าง และสสจ.อุทัยธานี ร่วมกันขับเคลื่อน ชมรมแผนไทยใน ผู้สูงอายุ​

21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.45 น.ท่านนายอำเภอหนองขาหย่าง นายธบดินทร์ เศรษฐสุวรรณ ให้เกียรติเป็นพรีเซนเตอร์ เชิญชวนร่วมเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน2565 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานี สถานที่ ณ โรงพยาบาลหนองขาหย่าง และยังเป็นแบบอย่างการออกกำลังกาย #เพื่อชาวหนองขาหย่างห่างไกลอัมพาต โดยร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองขาหย่าง โรงพยาบาลหนองขาหย่างและ รพ.สต.เครือข่าย​

วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. อำเภอหนองขาหย่าง บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตรกรรม ร่วมจัดกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี​

6 ธันวาคม 2565 สาธารณสุขอำเภอประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริตปีงบประมาณ2566

อบรมจริยธธรรม สาธารณสุขอำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567​

Cup หนองขาหย่าง ติดตามนิเทศงาน ด้านเวชภัณฑ์ยา ปีงบประมาณ 2567

30 พฤศจิกายน 2565 นายแพทย์ สสจ.ลงนาม MOU รับรองการปฏิบัติราชการปี2566 รวมกับสาธารณสุขอำเภอ

7 ธันวาคม 2566สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองขาหย่าง ร่วมกับ รพ.สต. จำหน่ายพัสดุประจำปี 2566 ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองขาหย่าง

โครงการออกหน่วยขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 165มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับจังหวัดอุทัยธานี จัดโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 165 ระหว่างวันที่ 19 - 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ อาคารสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ (บึงพระชนก) ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี เพื่อให้บริการทำขาเทียมแก่คนพิการขาขาด ในจังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดใกล้เคียง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

3 พฤศจิกายน 2566สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองขาหย่าง ร่วมกับ อบต.หนองขาหย่าง และ รพ.สต.ควบคุมโรคไข้เลือดออก ในเขตพื้นที่ อำเภอหนองขาหย่าง

ฺ20 พฤศจิกายน 2566สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองขาหย่าง ร่วม กับ รพ.สต. อบต.ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ในพื้นที่ ต.หนองขาหย่าง