สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองขาหย่าง
Nongkhayang District Public Health Office

link News

21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.45 น.ท่านนายอำเภอหนองขาหย่าง นายธบดินทร์ เศรษฐสุวรรณ ให้เกียรติเป็นพรีเซนเตอร์ เชิญชวนร่วมเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน2565 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานี สถานที่ ณ โรงพยาบาลหนองขาหย่าง และยังเป็นแบบอย่างการออกกำลังกาย #เพื่อชาวหนองขาหย่างห่างไกลอัมพาต โดยร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองขาหย่าง โรงพยาบาลหนองขาหย่างและ รพ.สต.เครือข่าย


link News