สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองขาหย่าง
Nongkhayang District Public Health Office

link News

วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น.อำเภอหนองขาหย่าง บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตรกรรม ร่วมจัดกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี


link News
>>ภาพกิจกรรม(onepage)