สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองขาหย่าง
Nongkhayang District Public Health Office

link News

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ศปถ.อำเภอหนองขาหย่าง นำโดยท่านธบดินทร์ เศรษฐสุวรรณ นายอำเภอหนองขาหย่าง ประกาศ คุมเข้มมาตรการ 7 วันอันตราย ในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565 โดยในปีนี้กำหนดชื่อการรณรงค์ว่า “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” มีเป้าหมายให้ประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัยและมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 มีมาตรการดังต่อไปนี้ 1.กวดขันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วต้องไม่ขับรถ 2.กวดขันการขับขี่รถเร็วเกิดกว่ากฎหมายกำหนด 3.กวดขันการขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย 4.กวดขันการขับขี่ของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ 5.กวดขันการทำประกันภัย พ.ร.บ. รถทุกประเภท 6.กำหนดตั้งจุดตรวจร่วมอำเภอช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 บริเวณทางหลัก 2 จุด 7.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งด่านบริการประชาชน แห่งละ 1 จุด จำนวน 5 จุด 8.การตั้งด่านชุมชนในระดับตำบล หมู่บ้าน เพื่อป้องปรามการใช้รถในเส้นทางรอง จำนวน 9 จุด 9.จัดให้มีรถตรวจการเคลื่อนที่เร็วในพื้นที่ตำบล โดยประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คอยเฝ้าระวังการใช้รถใช้ถนนให้ปลอดภัยในหมู่บ้าน เช่น การขับรถซิ่ง การดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับ เป็นต้น 10.สถานีตำรวจภูธรหนองขาหย่าง เข้มมาตรการ ยึด จับ แล้วปรับหนัก 11.การกวดขัน การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่เป็นไปตาม พรบ.แอลกอฮอล์ 12.การห้ามใช้ตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประกันตัวผู้ต้องหา ในคดีเมาสุรา 13.ขอความร่วมมืองดการใช้รถบรรทุกในพื้นที่ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ยกเว้นกรณีจำเป็น 14.การขอคืนพื้นที่การก่อสร้างถนนสาย 333 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อเปิดช่องทางจราจร 15.การเปิดช่องทางการสื่อสารให้อาสาสมัครจราจร รายงานเหตุการณ์การทำผิดกฎจราจร ทางกล่องข้อความเฟสบุ๊ค ชื่อ สถานีตำรวจภูธรหนองขาหย่าง


link News