สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองขาหย่าง
Nongkhayang District Public Health Office

link News

ประชุม คปสอ.หนองขาหย่าง วันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น.เพื่อดำเนินกิจกรรมในเครือข่ายบริการโรงพยาบาลหนองขาหย่าง ในทุกมิติ 🎯🎯🎯เพื่อ"ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน" เร่งรัดการดำเนินงานให้รวดเร็ว ทันเวลา และสถานการณ์


link News