สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองขาหย่าง
Nongkhayang District Public Health Office

link News

ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองขาหย่าง 2 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น.พร้อมประกาศเจตนารมณ์ต้านทุจริต และเซ็นต์ MOU ตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565🎯


link News