สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองขาหย่าง
Nongkhayang District Public Health Office

link News

โครงการออกหน่วยขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 165มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับจังหวัดอุทัยธานี จัดโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 165 ระหว่างวันที่ 19 - 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ อาคารสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ (บึงพระชนก) ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี เพื่อให้บริการทำขาเทียมแก่คนพิการขาขาด ในจังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดใกล้เคียง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


link News